Haber

Iğdır, Isparta’da sahur saati ne zaman? 6 Nisan Perşembe Iğdır, Isparta Sahur kaçta biter?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Iğdır, Isparta ve 6 Nisan Perşembe’de sahurun ​​ne zaman biteceği sorusu sorulmaya başlandı. Sahur vaktini bekleyen vatandaşların merakı için detayları masaya yatırdık. Peki Iğdır, Isparta sahur ne zaman? 6 Nisan Perşembe Iğdır, Isparta Sahur kaçta biter?

SAHUR NEDİR, SAHUR NEDEN YAPILIR?

Sözlükte “sabahtan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamına gelen seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahur (sehur, suhur), oruca hazırlık olarak şafaktan önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-suhur” tabiri kullanılmaktadır. Sahur kelimesi birçok hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Muşem, “?vm” md.). Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının verdiği bilgilere göre, oruç yasağı başlangıçta gece başlamasına rağmen, Bakara süresinin 187. ayetinin bu süreyi sabaha kadar uzattığı, sahura izin veren başlıca meşruiyet delilinin Hz. Bu âyet-i kerimede, “Sizin için siyah iplik sabahtan ayırt edilinceye kadar, beyaz iplik sizin için ayırt edilebilir hale gelir. “Yiyebildiğiniz kadar için” anlamına gelen ve sahura kalkmanın dinen teşvik edildiğini gösteren kısım Hz. oruçlunun sahur yemesinin mendup olduğu konusunda İslam âlimleri ittifak etmişlerdir (İbnu’l-Münzîr, s. 104).

“Sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır” sözleriyle sahura teşvik eden Hz. Peygamber (Buhârî, “?avm”, 20; Nesâî, “ıyâm”, 18-19, 24; Tirmizî, “?avm”, 17)’nin sahura önem verdiği görülmektedir. Bazı hadislerde sahurdan bir yudum su ile de olsa tam anlamıyla vazgeçilmemesi tavsiye edilmektedir. alışveriş merkezi”, 17; Nesai, “ıyâm”, 25-26). Bütün bu deliller dikkate alındığında fakihler sahura kalkma kararının sünnet olduğu sonucuna varmışlardır. Mendub ve müstehab, fıkıh ahlâkındaki geniş mânâları nispetindedir.Bazı hadislerde de geçtiği gibi (İbn Mace, “ıyâm”, 22), sahurun ​​amacının bedene yiyecek sağlamak olduğu açık olsa da Oruç tutmak için sahura kalkan müminin asıl amacı Hz.

Sahurun ​​Müslümanların orucunu Ehl-i Kitabın orucundan ayıran bir özellik olduğunu bildiren hadis (Müslim, “?ıyâm”, 46; Ebu Dâvûd, “?avm”, 16; Nesâî, “?ıyâm”, 27; Tirmizi, “?avm”, 17) açıklanırken, bu durumun önceki ümmetlere göre Müslümanlara sağladığı bir kolaylık olduğu ve bu nedenle sahura Kitap Ehli’nden farklı davranarak kalkmanın şükran anlamına geleceği ifade edilmektedir. bu nimet için Sahuru son vakte kadar uzatmanın, iftarı ilk vakitte kılmanın, namazda sağ eli sol ele koymanın peygamberlerin özelliklerinden olduğu rivayeti (el-Muvaşaa, “?a? rü’?-?alât”, 46; Abdullah b. Yusuf ez-Zaylai, II, 470), önceki hadislerle çelişiyor gibi görünse de, muhtemelen konuyla ilgili eserlerde bunların uzlaştırılması vurgulanmamaktadır. Birinci hadisin genel kabulü olmakla birlikte, ikinci hadisin rivayeti ile ilgili hususlar mevcuttur. Örneğin Tahavi ikinci hadisi (Şer?u Müşkili’l-âs_âr, I, 417-421) içermezken, Kâsânî izaha girmeden her ikisini de aktarır (Bedâ?i?, II, 105). İbnbidin’in bu duruma ilişkin yaptığı tefsirden (Reddü’l-mu?târ, II, 420) yararlanılarak, önceki ilahi dinlerde sahur varken bir süre sonra terk edildiği söylenebilir. Buna göre birinci hadis-i şerifte, Resûlullah’ın, devrinin Yahudi ve Hıristiyanlarını kastetmiş olması mümkündür. Şah Veliyyullah’ın sahurun ​​faydalarını anlatırken sahurda rahmet olduğunu bildiren hadis-i şeriften hareketle niyeti bu yorumu destekler niteliktedir: Sahur yemeği ile bir yandan vücudun oruca dayanmasını sağlayacak kuvvet sağlanır. diğer taraftan insanların dini zorlaştırma ve dinin farzlarında değişiklik yapma çabaları da engellenmektedir. Bu mümkün. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz, bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucu arasındaki temel farkın sahur yemeği olduğunu bildirmiştir. Bu ifade, Kitap Ehli’nin dinlerini tahrif ettiklerini göstermektedir. Bunların karşısında olmak, dinin aslının korunmasına katkıda bulunmak demektir (?üccetullahi’l-baliga, II, 52). İki hadisin manasını uzlaştırmak için, Allah Resulü’nün kendi ümmetinden (kendisine farz, haram veya helal kılınanlardan) ayırdığı durumlar olduğu gibi, diğer peygamberlerin de ihtilafa düştüğü izah edilebilir. sahur konusunda kendi ümmetlerinden.

Sahur, fakihlerin çoğunluğuna göre gecenin son yarısının başlangıcı ile bazı Hanefi ve Şafiilere göre gecenin son altıda birinin başlangıcı ve sabahın ortası arasında geçen süredir. Şafak sökmek veya fecirden kasıt, sabah namazına başlamak ve oruca başlamaktır (bu vakitle ilgili hadis ve yorumlar için bk. FECİR). Hz. Peygamber Efendimiz, kendi zamanında İbn Ümmü Mektum’un okuduğu sabah ezanından önce veya oruç için sahura kalkacakları uyandırmak için Bilal-i Habeş namazının sahur yemeği için uygun olmadığını bildiren hadisi şerifte söylemiştir (Buhari, “?avm”, 17; Ebu Davud, “avm”, 18), sahura kalkmayı teşvik etmenin yanında, sahuru olabildiğince geciktirmenin uygun olduğu anlamını da içermektedir. Peygamber’in sahur uygulamalarıyla ilgili rivayetler de bunu destekler nitelikte olup, sahur yaptıktan kısa bir süre sonra (elli âyet okunabilen) sabah namazını kıldırdığı hepsinden anlaşılmaktadır (Buhari, ” ?avm”, 20, “Taheccüd”). “, 8; Müslim, “Şıyâm”, 47; Nesâî, “Şıyâm”, 20-22). Bu konudaki delilleri değerlendiren fakihler, sahurdan son vakte kadar ayrılmanın müstehab olduğu sonucuna varmışlardır. bu karar, imsak vakti ile sınırlıdır; vaktin gelip gelmediği konusunda şüphe varsa, yemek ve içmek mekruh olur (bu konuda karşılaşılabilecek bazı durumların hükümleri için bkz. İMSAK; ORUÇ). fakihlerin çoğuna göre -oruç tutmamaya niyet yoksa- sahur yemeği oruca niyet yerine geçer; Şafii mezhebinde sahura kalkmak niyet yerine geçmez.

6 Nisan Perşembe Iğdır, Isparta SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

6 Nisan Perşembe Iğdır sahur saati: 04:05

6 Nisan Perşembe Isparta sahur saati: 05:06

kosehaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu